Genomförda öppna digitala möten nov 2020 - juni 2021

onsdag 2 juni 2021

Olle Fack

Talare då Järvsö Rotaryklubb hade digitala öppna möten november 2020 - juni 2021

  

Nationellt Rotarymöte med Carolina Klüft - 21 juni –

Om Generation Pep och flytten och livet i Järvsö

 

 

Israel och konflikten Israel och Palestina - 31 maj –

Ambassadör Erik Ullenhag Israel, Tel Aviv 

 

 

 

Järvsö Skola – Året som gått och framtiden -7 juni –

Vi håller vårt andra möte av fem om Skolan, den fråga som upplevs viktigast för Järvsös utveckling

 

 

Hur kan utvecklingen komma till gagn för alla företag i kommunen? – 31 maj -

Det byggs mycket i Järvsö nu. Hur kan alla vara med på resan?

 

 

 

Nyheter inför Cykel säsong 2021 – 17 maj -

Järvsö har utvecklats till att bli en av Sveriges ledande cykeldestinationer. Amanda SandahlDestination Järvsö, Fredrik Jelk Cykla Järvsö, Lars Ek Lööv, Järvsö Bergscykelpark, Kalle Sverre, Järvsö Cykelservice samt Olle Fack JärvsöRådet berättar om nyheter inför sommaren 2021 samt vad som är på gång de närmaste åren.

 

Att flytta till Järvsö! - 10 maj - Daniel och Ulrika Norée

Det är många som nu flyttar till eller söker boende i Järvsö. Daniel o Ulrika Norée berättar om hur det var att flytta familjen från Stockholm till foten av Järvsöbacken.

 

 

 

 

 

Svensk utrikespolitik - 3 maj – Ann Linde utrikesminister

Utrikesminister Ann Linde berättar om ordförandeskapet i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa samt vad som är aktuellt idag i svensk utrikespolitik.

 

 

 

 

 

Inkludering inför Vision Järvsö 2030 - 26 april – Elisabeth Kamél 

 

I arbetet med Vision 2030 har inkludering blivit en viktig ny fråga. Elisabeth Kamél har för Järvsö Rotaryklubb och Järvsörådets räkning gjort ett förarbete med bl.a. en rad intervjuer. Elisabeth berättar om arbetet så långt.

 

 

 

 

 

 

 

Vad händer på Stenegård?- 19 april – Charlotta Netsman 

Avstamp inför en ny femårsperiod

 

Verksamhetschef Charlotta Netsman berättar om avstampet inför den nya femårsperiod som inleds i år. Nyheter inför säsongen varvas med fördjupningar i organisation, hållbarhet och framtidsplaner. Enheten Stenegård är en del av Ljusdals kommun, ingår sen 2020 i Enheten för strategisk och hållbar utveckling och ansvarar för verksamheterna Stengård, Svedbovallen och Världsarvscentrum Hälsingegårdar.

 

 

 

 

 

 

      

 

”Hur kan kommunen lyssna bättre?” 

- 12 april – Linnea van Wagenen, Ljusdal Kommun

 

Linnea van Wagenen, chef för enheten för strategisk och hållbarutveckling, Ljusdal kommun talar under den självvalda rubriken ” Hur kan kommunen lyssna bättre?”. Linnea kommer berätta om det förslag som ligger på kommunstyrelsens bord angående ”Så ska invånarna bli mer delaktig i utvecklingen”. I drygt ett år har nu Linnea ansvarat för den strategiska och hållbara utvecklingen i kommunen genom att bl.a. alla enheter numera ska koppla sina verksamhetsmål till FN:s Agendas 2030. En global agenda som består av 17 mål för hållbar utveckling. 

 

 

 

 

   

 

 

”I huvudet på en journalist” - 29 mars – Dan Lucas, DN

 

Ekonomijournalist Dan Lucas Dagens Nyheter bevakar allt från byggande, bostäder samt pensioner och frågor om Brexit. För Järvsö Rotaryklubb talar han under rubriken ”I huvudet på en journalist”. Dan spenderar stor del av sin tid i Karsjö där han även är ny ordförande i Karsjö Byalag.

 

 

 

 

 

    

 

Båtbackens friskola i Nor - 22 mars - Karin Stegs, Rektor Vid Rotarymötet den 1 mars ställdes frågan ”Vad är viktigast för Järvsös utveckling?”. Absolut störst i ordmolnet blev SKOLAN. Programkommittén har därför bestämt att under 2021 kommer vi ha minst fem möten med fokus på skolan. Först ut är Karin Stegs rektor för Båtbackens friskola i Nor. Karin kommer berätta om skolan idag, utvecklingen, framgångsfaktorer och utmaningar i framtiden. 

 

 

 

”Alla vägar bär till Rom”  - 15 mars -  Jan Björklund Ambassadör 

 

Ambassadör Jan Björklund berättar om sin första tid i Rom, om samarbetet Italien-Sverige, Zlatan samt möjligheter för svenska företag att etablera sig.

 

 

 

 

 

Duved 8 februari 2021 – Jan Åman, Duvedsmodellen 

Duved (syster by till Åre) arbetar för att bli det goda exemplet för framtidens hållbara och innovativa samhällsbyggnad. I stället för att fokusera på urbanisering och storstäder vill Duved vara en prototyp för en bredare framtida samhällsutveckling, där medborgarna och det lokala står i centrum. Samarrangemang med Destination Järvsö AB och Järvsö Rådet.

 

 

 

     

 

Händer i Järvsö  - 1 mars -  Uppsummering Q1 i Järvsö

Det har nu gått 3 månader sen starten av de öppna digitala Rotary mötena. Tio träffar har genomförts där vi under de inledande 15 minutrana kört ”Händer i Järvsö”. På önskemål genomför vi nu ett helt möte till uppsummering av de tre senaste månaderna. Fördjupningar och information om vad som händer i Järvsö samt diskuterar vad som behövs mer för att utveckla vår bygd. 

 

 

 

  

 

Paus i karriären - 22 februari  2021 - Maria Parkhede Författare

Författare Maria Parkhede berättar om sin bok ”Paus i karriären” som utspelar sig i Järvsö. 

 

 

 

 

 

 

 

Föpen Öjeberget - 15 februari 2021- Översiktsplan

Fördjupande översiktsplan (Föpen) för Öjeberget. Syftet med planen är att peka ut lämplig markanvändning. Sune Frostinleder mötet med en presentation av planen som nu är ute för synpunkter.

 

 

 

Järvsö Gymnasiet 8 februari 2021- Ny Gymnasieskola 

Gymnasiet startar hösten 2021 med 4 utbildningar där turism och teknik är basen med entreprenörskap i fokus.  Grundarna och ägarna Dennis och Johanna Laurén berättar om ansökningsläget och planerna framåt.

 

 

 

 

 


     

 

Varumärket som engagerar! - 25 januari 2021-  HÄLSINGLAND

 

Maria Rosén berättar om Hälsinglands potential till utveckling och om hela landskapets engagemang kring fler besökare och ökad inflyttning. Undersökningar visar att 75.000 personer vill flytta till Hälsingland.

 

 

 

 

 


 

Top Resort 3 och Bronx 14 - 18 januari  – Nybyggen i Järvsö

Anders Jonsson, vd Regal Förvaltning AB, berättar om satsningarna ”Top Resort 3” högst uppe på Öjeberget samt Bronx 14” på tomten mellan Järvsö Creperie och Trygghetsboendet i Järvsö.

 

 

 

 


 

Nordsjögården blir Camp Järvsö - 11 januari 2021 – Camp Järvsö

Nordsjögården blir Camp Järvsö. Representanter för ägarna berättar om planerna med öppnande i sommar Patrik KlüftCecilia Gustavsson samt Patrik Yderber vd Springtime. 

 

 

 

 

Presidentvalet i USA - 14 december Karin Olofsdotter, Ambassadör

 

Presidentvalet i USA och dess efterspel med Karin Olofsdotter Ambassadör,

Washington DC.  Karin Olofsdotter är Sveriges yngsta och första kvinna i rollen som ambassadör i United States of America. 

 

 

 

 

Järvsö Rådet - 7 december 2020 - Vad händer i Järvsörådet?

Nya ordföranden i Järvsörådet, Marie Ekenberg om Järvsörådets arbete samt vad som är på gång i styrelsen.

 

 

 

 

Järvsö 2025 - 30 november 2020 – Cykelsatsningen i Järvsö

Från Whistler Canada, projektledare Amanda Sandahl berättar om världsturistorten Whistler, projektet hon leder för Destination Järvsö med fokus på 2025 samt cykelsatsningen i Järvsö och trender som uppstår med anledning av Covid 19.